Margaret Moore

Dark Duke, The (Harlequin Historical #364)
Warrior's Heart, A (Harlequin Historical #118)
Warrior's Quest, A (Harlequin Historical #175)
Wastrel, The (Harlequin Historical #344)